Indstillinger for cookies

Vi respekterer din ret til privatlivets fred og hjælper dig med at administrere dine indstillinger for cookies og sporing. Du kan få flere oplysninger i vores Cookiepolitik og vores Privatlivspolitik. Blokering af nogle valg kan resultere i et reduceret udbud af alle funktionaliteter i vores tilbud eller kan have en indvirkning på den generelle funktionalitet af vores websted.Nødvendige cookies

Du kan indstille din browser, så disse cookies blokeres, eller at du bliver informeret om cookies. Vores service kan dog ikke bruges, uden at de nødvendige cookies er tilladt, da funktioner såsom at gemme dine fortrolighedspræferencer eller logge ind som medlem ikke fungerer uden den tilsvarende lagring af information. Cookie policy

Marketing cookies

Disse cookies bruges til at tilpasse og gøre annoncering mere relevant for dig og dine interesser. For brugere, der besøger vores websted via en reklamepartner, kan der også videregives pseudonymiseret information til denne reklamepartner for at optimere trafikkilder og besøgsflow. Derudover kan vi og vores reklamepartnere bruge cookies til at få oplysninger om din interaktion med reklameindhold. Annoncer, som du ser på internettet kan således skræddersys til din smag, så du ser annoncer baseret på dine interesser, og at den samme annonce ikke vises igen og igen. Det gør det også muligt for os og vores reklamepartnere at optimere annonceeffektiviteten, for eksempel at forstå, hvor mange mennesker der klikkede på en bestemt annonce. Cookies kan muligvis bruges af vores partnere til at kombinere dine oplysninger med oplysninger fra andre kilder og oprette en profil til dine interesser - dette gør at du derfor ser mere relevante annoncer på andre websteder du bruger. Hvis du vælger ikke at tillade disse cookies, kan de viste annoncer være mindre relevante for dine interesser. Cookie policy

Analytiske cookies

Ved hjælp af disse cookies kan vi tælle besøgende og analysere brugen af ​​vores tilbud. Vi bruger dette til løbende at forbedre kvaliteten af ​​vores sider og dermed give en bedre brugeroplevelse. De hjælper os med løbende at analysere brugen af ​​vores tilbud og bedre forstå brugen af ​​individuelle funktioner og indhold. Dette gør det muligt for os at identificere populært indhold og funktioner bedre og hurtigere og optimere dem til vores brugere på en foretrukken måde. Dette hjælper os også med at optimere det indhold, der passer bedst til deres interesser. Cookiepolitik

Accepter valg
Vilkår og betingelser

§ 1 Gyldighedsområde.

(1) De følgende Generelle forretningsbetingelser bestemmer kontraktforholdet mellem dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland, (i det følgende »DATEYARD») som udbyder af internetplatformen affaeredating.dk og de personer, som er registreret hos affaeredating.dk (i det følgende »brugere«). Det er den version, der var gyldig på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, der gælder. Kontraktens sprog er tysk.

(2) Aftaler, der afviger fra disse forretningsbetingelser, særligt brugerens forretningsbetingelser, bliver kun til en aktiv bestanddel af brugsforholdet, hvis DATEYARD bekræfter deres gyldighed skriftligt. Det gælder også for accessoriske aftaler, som afgives af medarbejdere fra DATEYARD.

(3) DATEYARD forbeholder sig ret til efterfølgende at ændre deres generelle forretningsbetingelser uden angivelse af årsager. Hvis de gør brug af denne ret, vil de stille de nye generelle forretningsbetingelser til rådighed for deres brugere ved at sende en e-mail senest to uger før de nye betingelser træder i kraft. Hvis brugeren ikke gør indsigelser mod gyldigheden af disse nye generelle forretningsbetingelser, så gælder de ændrede betingelser som accepteret. DATEYARD er berettiget til at opsige kontraktforholdet med brugeren unden varsel, hvis denne gør brug af sin fortrydelsesret. I tilfælde af en ændring af de generelle forretningsbetingelser vil DATEYARD dog ved forsendelsen af de nye betingelser endnu en gang gøre opmærksom på denne mulighed for opsigelse uden varsel.

§ 2 Omfanget af ydelser

(1) DATEYARD driver med affaeredating.dk en kommunikationsplatform, hvormed brugeren bl.a. får mulighed for at præsentere sig selv på internettet, med henblik på at finde interesserede til bl.a. partnerskaber, venskaber, one-night-stands eller sidespring.

(2) Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på, at affaeredating.dk har til formål at give mulighed for at præsentere sig selv, samt se de profiler, som andre registrerede medlemmer har oprettet. Med tilmeldingen erklærer brugeren sig derfor indforstået med, at DATEYARD viser de data, som brugeren har angivet i dennes brugerprofil, til tredjemand. Brugeren bliver derudover gjort opmærksom på, at affaeredating.dk indeholder et såkaldt matchingsystem. Hermed sammenlignes brugerens profiler med profilerne for de andre brugere, hvorved der opstår udtalelelser om, hvor godt de enkelte brugere passer sammen. På baggrund af de brugerprofiler, der passer sammen, opretter affaeredating.dk forslag til partnere og individualiserede søgelister.

(3) DATEYARD tilbyder en gratis anvendelse af deres platform affaeredating.dk samt indgåelsen af et betalingspligtigt premiummedlemskab. Den gratis anvendelse giver brugeren en begrænset funktionalitet. Brugeren har dog til enhver tid mulighed for at skifte fra et gratis medlemskab og til et betalingspligtigt premiummedlemskab, for at kunne benytte premiumfunktionerne (udvidet søgefunktion, skrivning af meddelelser og svar på meddelelser).

§ 3 Kontraktpartner

(1) DATEYARD indgår udelukkende kontrakter med fysiske personer, som har ubegrænset evne til at indgå forretninger, og som er fyldt 18 år.

(2) Ved at acceptere disse generelle forretningsbetingelser bekræfter brugeren at være myndig.

§ 4 Indgåelse af kontrakten

(1) Brugen af tjenesterne på affaeredating.dk forudsætter en tilmelding, hvor brugeren som minimum angiver sin e-mailadresse. Brugeren modtager en e-mail fra DATEYARD, der bekræfter modtagelsen af brugerens data og oprettelsen af dennes brugerkonto. E-mailen indeholder også et link, hvormed ejeren af e-mailadressen kan få adgang til brugerkontoen. Efter angivelsen af e-mailadressen er de gratis tjenester til gratis brug allerede frigivet.

(2) Hvis kunden ønsker at benytte sig af de betalingspligtige ydelser på affaeredating.dk, vælger kunden pakken med den løbetid, som han/hun ønsker i dennes brugerkonto, vælger den ønskede betalingsform, og afgiver ved at trykke på bestillingsknappen et bindende tilbud på indgåelse af en kontrakt om de betalingspligtige ydelser. DATEYARD erklærer vha. en bekræftelsesmail modtagelsen af dette tilbud og bekræfter indgåelsen af kontrakten.

§ 5 Priser

(1) Oprettelsen af en profil og basisversionen af søgefunktionen på affaeredating.dk er grundlæggende gratis.

(2) Ved tilmelding til en betalingspligtig tjeneste påløber der - alt afhængig af den løbetidspakke, som brugeren ønsker - de gebyrer, der er anført inden for rammen af bestillingsprocessen.

§ 6 Kontraktperiode og opsigelse


(1) Kontrakttjenesterne leveres af DATEYARD under kontraktens varighed, dvs. fra aftalens indgåelse til aftalens ophør.

(2) Aftalen om et gratis medlemskab er indgået på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges uden nogen opsigelsesfrist.

(3) Løbetiden for et betalt medlemskab (premium) svarer til den periode, der er vist i pakkebeskrivelsen eller den periode, som brugeren har valgt ved bestilling af pakken (indledende periode). Den indledende periode er maksimalt to år. Hvis medlemskabet ikke opsiges ved udløbet af den indledende periode, forlænges aftalen på ubestemt tid (kontraktforlængelse). Opsigelsesfristen for den indledende premiumperiode er (såfremt der ikke er angivet andet tidspunkt ved køb af betalingstjenesten) for medlemskab med en løbetid på højst en måned: 14 dage og for medlemskab med en løbetid på mere end en måned: 30 dage. Opsigelsesfristen efter første kontraktforlængelse er 30 dage.

(4) Medmindre andet fremgår af opsigelsen, forbliver det gratis medlemskab efter premiummedlemskabets ophør og kræver særskilt opsigelse. Ved afslutningen af ​​medlemskabet vil DATEYARD blokere brugerens profil og kun i begrænset omfang behandle gemte data. Dataene vil blive slettet, så snart der ikke længere er en lovbestemt opbevaringsperiode, og dataene ikke længere er nødvendige for at bevise, udøve eller forsvare retskrav.

(5) Retten til tidlig opsigelse af vigtige årsager forbliver upåvirket. En vigtig årsag til opsigelse kan eksistere for DATEYARD, især hvis brugeren væsentligt eller gentagne gange (a) er i misligholdelse eller (b) overtræder andre kontraktlige forpligtelser. Hvis hovedårsagen til opsigelsen er pligtforsømmelse fra brugerens side, kan DATEYARD kræve erstatning for opsigelsen af ​​aftalen før tid. Dette gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for pligtforsømmelse.

(6) Opsigelsen af ​​det gebyrbaserede kontraktforhold skal ske i tekstform for at være effektiv. For at sikre en vellykket behandling af opsigelsen skal opsigelsen indeholde brugerens fulde navn, den anvendte tjeneste, den e-mailadresse, der er brugt i registreringen og brugernavnet. Meddelelsen kan sendes via e-mail til support@datehelpdesk.com. Som et alternativ tilbyder vi også opsigelse af det gebyrbaserede kontraktforhold pr. post. For nemheds skyld har vi en færdig skabelon, som du kan gemme eller udskrive. Den indeholder alle kontaktoplysninger og felter, der skal udfyldes, for at vi med succes kan behandle en opsigelse af betalingsmedlemskab. Klik venligst [LINK CANCELATION] her for at gemme eller udskrive opsigelsesskabelonen. DATEYARD vil bekræfte opsigelsen af ​​premiummedlemskabet via e-mail til den adresse, der er gemt i profilen.

§ 7 Betingelser for betaling/ betalingsfrister

(1) DATEYARD stiller omfattende muligheder til rådighed for at brugeren kan betale de gebyrer, som han/hun skylder til DATEYARD. Hertil hører bl.a., men ikke udelukkende, betalingen med kreditkort eller vha. debitering fra en girokonto. Ved tilmeldingen og angivelsen af brugerens bankforbindelse eller kreditkortdata, giver brugeren tilladelse til at DATEYARD benytter direkte debitering til debiteringsprocessen eller betalingen med kreditkort.

(2) Hvis en bruger kommer i restance med sin betaling eller der foreligger en anden forstyrrelse af betalingen, forbeholder DATEYARD sig ret til, at hæve det beløb, der mangler at blive betalt, i rater fra det valgte betalingsmiddel. Brugeren giver således også DATEYARD sin tilladelse til direkte debitering ift. opkrævningen af rater.

(3) Betalingerne skal betales ved kontraktindgåelse.

§ 8 Pengetilbageførsel / forsinket betaling og rykkergebyrer

(1) Hvis brugeren annullerer sin tilladelse til direkte debitering, erstatter brugeren de højere udgifter for DATEYARD. Andre udgifter, som brugeren er ansvarlig for og som brugeren skal betale, er særligt udgifter til administration, fx for tilbageførsler af penge eller andre udgifter, der er opstået pga. manglende dækning af kontoen. De udgifter, der opstår for DATEYARD, og som brugeren skal erstatte, fremgår af efterfølgende prisliste:

(a) Udgifter til tilbageførsler af penge: 12,50 €

(b) Udgifter ved annullering af betaling med kreditkort: 35,00 €

(c) Rykkergebyrer pr. rykkertrin: 2,50 €

Brugeren forbeholder sig ret til at dokumentere de pågældende, lavere udgifter.

(2) Hvis brugeren ikke afregner en udestående gæld før forfaldsdatoen, trods betalingspåmindelser sendt af DATEYARD, er han i misligholdelse. Brugeren afholder renter og omkostninger, der er opstået som følge af forsømmelse. Det drejer sig især om omkostningerne til rykkerne fra DATEYARD og bankgebyrer for en kortklage/refusion via kreditkort forårsaget af brugeren. Brugeren har mulighed for at bevise, at DATEYARD ikke har lidt skade, eller at skaden er væsentligt lavere end standardbeløbet. Omvendt kan DATEYARD frit fremlægge bevis for en større skade. På grund af forsinkelsen i betalingen vil restgælden blive overdraget til en inkassoudbyder. Det er aftalt, at brugeren afholder alle omkostninger, som inkassoudbyderen afholder i forbindelse med opgaven.

§ 9 Brugerens pligter

- se også politik for indholdsudbyder og brug

(1) Enhver bruger er alene ansvarlig for de data, som han/hun stiller til rådighed om sig selv.

(2) Brugeren forsikrer, at de data, som han/hun har angivet i sin brugerprofil er i overensstemmelse med sandheden og beskriver ham/hende som person.

(3) Enhver bruger er forpligtet til at behandle e-mails eller andre data fortroligt, som brugeren modtager fra andre brugere i forbindelse med brugen af affaeredating.dk, og samtidig må brugeren ikke stille disse data til rådighed for tredjemand uden forudgående samtykke. Det samme gælder for videregivelsen af telefon- og faxnumre, privat- og e-mailadresser og/eller URLs fra andre brugere. Videregivelsen af enhver form for data fra en tredjemand er ligeledes forbudt.

(4) Derudover forpligter brugeren sig til at anvende tjenesterne fra affaeredating.dk i overensstemmelse med lovgivningen. Særligt garanterer brugeren, at han/hun

ikke udbreder æreskrænkende, stødende eller pornografisk materiale samt informationer om noget sådant

ikke udbreder amoralsk, uanstændigt, ungdomsskadeligt eller højre-/venstreekstremistisk indhold eller fotos

ikke benytter tjenesterne til at true eller genere andre, eller til at skade andres rettigheder (inklusiv privatlivets fred)

ikke forlanger eller lover penge eller pengemæssige ydelser

ikke benytter tjenesterne på en måde, hvor tilgængeligheden af tilbuddene påvirkes til ulempe for andre

ikke uploader data, der indeholder en virus og/eller software eller andet materiale, som er beskyttet af ophavsretten - med mindre brugeren har de pågældende rettigheder til det eller den nødvendige erklæring om samtykke fra den retsmæssige indehaver

ikke opfanger e-mails eller prøver på det

ikke sender kædebreve

§ 10 Forbud mod erhvervsmæssig eller forretningsmæssig brug

(1) DATEYARD tilbyder udelukkende deres tjenester på affaeredating.dk til private formål.

(2) Det er forbudt at benytte kommunikationsplatformen affaeredating.dk til at tilbyde enhver form for varer eller tjenesteydelser, lige så vel som det er forbudt at afgive et tilsvarende tilbud eller henvise til et tilbud, der er tilgængeligt et andet sted.

(3) Brugeren forsikrer, at han/hun ikke anvender data, som han/hun har fået overført fra tredjepart, til reklamemæssige formål.

§ 11 Følger af pligtforsømmelser

(1) En overtrædelse af de ovenfor nævnte pligter berettiger DATEYARD til en øjeblikkelig opsigelse af kontrakten uden varsel, samt til øjeblikkelig spærring af den pågædende brugers adgang til databasen på affaeredating.dk. Derudover kan en overtrædelse få civil- og strafferetlige følger.

(2) DATEYARD er derudover berettiget til helt eller delvist at udelukke enkelte brugere fra deres tjeneste uden angivelse af årsager. Hvis brugeren har taget betalingspligtige tjenester i brug, modtager denne på tidspunktet for udelukkelsen en passende tilbagebetaling af allerede betalte gebyrer, som brugeren ikke bruger.

§ 12 Ansvar

(1) DATEYARD påtager sig intet ansvar for indholdet af brugernes profiler. Virksomheden har ingen kontrol over rigtigheden og sikkerheden af informationer, som udveksles mellem brugere, eller som brugere tilføjer til deres profiler.

2. DATEYARD påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de brugerprofiler, der oprettes i matchsystemet samt deres evaluering ift. kompatibilitet med andre brugere. DATEYARDsørger i den forbindelse kun for kontaktformidlingen, men er ikke ansvarlig for, at kontakten er en succes.

(3) Derudover påtager DATEYARDsig intet ansvar for finansielle skader eller andre ikke-kropslige skader, som kan bringes i forbindelse med affaeredating.dk, med mindre de er forårsaget forsætligt eller pga. grov uagtsomhed fra DATEYARD´s side.

(4) Derudover påtager DATEYARD sig i særlig grad intet ansvar i tilfælde af, at en uvedkommende tredjepart får kendskab til personlige data fra brugere (fx som følge af, at »hackere« får uautoriseret adgang til databasen), med mindre, at det uautoriserede kendskab til personoplysninger er muliggjort pga. forsæt eller grov uagtsomhed fra DATEYARD´s side.

(5) DATEYARD hæfter heller ikke, hvis angivelser eller informationer, som brugeren har gjort tilgængelig for tredjemand, bliver misbrugt af denne.

§ 13 Fritagelse

(1) DATEYARD har intet at gøre med de indbyrdes forhold mellem brugerne.

(2) Enhver bruger fritager derfor DATEYARD fra ethvert ansvar og fra alle forpligtelser, udgifter og erstatningskrav, der fx er opstået på baggrund af skader pga. injurier, fornærmelse eller skade ift. personlige rettigheder, som er forårsaget af andre brugere.

§ 14 Tekniske mangler

(1) DATEYARD giver ingen garanti for, at deres websted altid er tilgængeligt, samt for webstedets tekniske funktioner.

(2) Især påtager DATEYARD sig intet ansvar for forstyrrelser ift. kvaliteten af adgangen til affaeredating.dk pga. force majeure eller begivenheder, som DATEYARD ikke er ansvarlig for.

§ 15 Jurisdiktion og gældende lov

Lovgivningen i Det Schweiziske Forbund finder anvendelse med undtagelse af schweiziske lovkonfliktregler. Obligatoriske og mere fordelagtige lovbestemmelser på forbrugerens bopæl forbliver upåvirket af dette lovvalg. Værneting er retten i Schweiz i kantonen Zug. Hvis du er en forbruger med bopæl i Den Europæiske Union, og hvis der er obligatoriske bestemmelser om dette, kan loven i det land, hvor du har din bopæl, også gælde.

§ 16 Tvistbilæggelse

EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse (OTB) til rådighed. Platformen finder du på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi gør opmærksom på, at vi hverken er juridisk forpligtet eller villige til at deltage i tvistbilæggelsessager ved et tvistbilæggelsesorgan for forbrugere.

§ 17 Fortrydelsesret

Fortrydelsesret
Du har ret til at træde tilbage fra denne kontrakt inden for fjorten dage uden angivelse af årsager.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra og med dagen for indgåelsen af kontrakten.

For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du gives os (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland) besked om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt vha. en entydig erklæring (fx et brev, der er sendt med posten eller e-mail). Til det formål kan du anvende den vedlagte standardfortrydelsesretsformular, hvilket dog ikke er foreskrevet.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, afsted inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Følger af fortrydelsen
Hvis du træder tilbage fra denne kontrakt, er vi forpligtet til, med det samme og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om din annullering af denne kontrakt, at tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra udgifter, der er opstået pga. at du har valgt en anden end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling benytter vi det samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre, at der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; der opstår under ingen omstændigheder gebyrer for dig pga. denne tilbagebetaling.

Hvis du har krævet, at tjenesteydelserne begynder inden fortrydelsesfristen udløber, så skal du betale et passende beløb til os, som svarer til den andel af de samlede tjenesteydelser, der nævnes i kontrakten, og som vi, på det tidspunkt, hvor du informerede os om din brug af fortrydelsesretten, allerede har leveret.

På baggrund af dit udtrykkelige ønske, starter vi med udførelsen af den betalingspligtige kontrakt inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvis du samtidig giver dit samtykke til, at fortrydelsesretten herigennem fraskrives, og bekræfter over for os, at du er klar over, at det forholder sig sådan.

Til fortrydelsen af kontrakten kan du også benytte den følgende standardfortrydelsesformular.

Til
dateyard AG
Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland

E-mail: support@datehelpdesk.com

Hermed træder jeg/vi () tilbage fra den kontrakt, som jeg/vi () har indgået i forhold til købet af de følgende varer ()/leveringen af den følgende tjenesteydelse ()

– Bestilt d. ()/modtaget d. ()
– Forbrugerens/forbrugernes navn(e)
– Forbrugerens/forbrugernes adresse(r)
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved meddelelse på papir)
– Dato

(*) Overstreg det, der ikke er relevant.